Polityka prywatności

W firmie IT Business dbamy o Twoją prywatność. Z tego powodu ostrożnie podchodzimy do kwestii gromadzenia danych, które da się powiązać z Twoją osobą (tzw. danych osobowych).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych zawartych w opisie Twojego profilu w MasterMatch.online® jest firma IT Business Joanna Mosur, Aleja Prymasa Tysiąclecia 95 lok. 70, 01-242 Warszawa. W celu skontaktowania się z Administratorem danych prosimy o kontakt na email: info@mastermatch.online

Jak jest postawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Przepisy o ochronie danych osobowych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w skrócie RODO.

Jakie dane gromadzimy?
Warunkiem zakładania konta użytkownika/Mastera w serwisie MasterMatch.online® , czyli w celu zawarcia umowy o świadczenie Ci usług przez MasterMatch, użytkownik zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu. Opcjonalnie, w celu lepszego realizacji usługi MasterMatch i zwiększenia swojej wiarygodności na serwisie, możesz podać NIP firmy jeśli taką prowadzisz, nazwę firmy i stanowiska, na którym pracujesz, adres www Twojego profilu na LinkedIn oraz wkleić swoje zdjęcie profilowe. IT Business nie gromadzi żadnych wrażliwych danych osobowych.

Jakie Twoje dane przetwarza firma IT Business?
Jeżeli zarejestrujesz się w serwisie MasterMatch.online® Twoje dane podane podczas rejestracji będziemy przechowywać i przetwarzać w celu realizacji umowy o świadczenie usług oferowanych Ci przez platformę MasterMatch.

Ponadto firma IT Business ma dostęp do podanych przez Ciebie danych, które przesyłasz podczas korespondencji e-mailowej z serwisem na adres info@mastermatch.online lub elektronicznej tworzonej na platformie MasterMatch.

Dodatkowo podczas korzystania z serwisu MasterMatch.online® na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane ciasteczka (cookies). Są one wykorzystywane do utrzymania Twojej sesji, lepszego wyświetlania serwisu MasterMatch.online®, obsługi statystyk Google Analitics oraz obsługi reklam Google Adsense. Twój adres e-mail nie jest przechowywany w ciasteczkach cookies.

Jeśli wystąpiłeś w wywiadzie wideo dla serwisu MasterMatch.online®, wyraziłeś zgodę na udostępnienie Twojego wizerunku w tym nagraniu oraz Twojego profesjonalnego zdjęcia na kanałach marketingowych MasterMatch.online®.

W jakim celu firma IT Business przechowuje Twoje dane osobowe?
Firma IT Business przechowuje Twoje dane konieczne do realizacji umowy o świadczenie usługi MasterMatch tj., żeby wyszukiwać w bazie danych informacje dotyczące Twojego konta i dopasowywać do Ciebie osoby poszukujących Twojej ekspertyzy oraz móc przydzielić Ci osobę – Mastera, jeśli sam poprosisz o pomoc.

Twój adres e-mail posłuży nam do przekazywania Ci video – rozmów z Masterami, którzy dołączyli do społeczności, aby lepiej przybliżyć Ci ich sylwetki oraz do przekazania Ci informacji o dopasowanym zleceniu, lub w razie wystąpienia innych problemów z działaniem serwisu MasterMatch.online®.

Twój adres e-mail posłuży nam do przekazywania Ci informacji drogą elektroniczną na temat promocji i produktów oferowanych przez MasterMatch.online®, w tym nowych funkcjonalnościach serwisu.

Jeśli wyraziłeś chęć udziału w wywiadzie wideo dla serwisu MasterMatch.online®, wyraziłeś zgodę na publikację i przetwarzanie Twojego wizerunku z tego nagrania oraz Twojego profesjonalnego zdjęcia na kanałach marketingowych MasterMatch.online®, czyli LinkedIn, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, oraz stronie internetowej mastermatch.online w celu promowania Twojej ekspertyzy i obecności na MasterMatch.online®.

Jeśli prowadzisz firmę, logo Twojej firmy możesz zostać użyte na stronie internetowej mastermatch.online w celu promowania Twojej firmy i jej obecności na MasterMatch.online®.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przechowywane w serwisie MasterMatch.online® dopóki będzie istniał Twój profil Mastera, tj. w celu realizacji umowy o świadczenie usług przez MasterMatch. Jeżeli chcesz przestać korzystać z usługi, to usuń konto, a Twoje dane osobowe zostaną usunięte. Pamiętaj, że na jeden numer telefonu możesz zarejestrować tylko jeden profil Mastera. Twoja korespondencja nawiązana poprzez serwis MasterMatch, zostanie przechowana zgodnie z prawem do wolności wypowiedzi i informacji. Twoje dane nadal będą mogły być przetwarzane do celów statystycznych lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń MasterMatch wynikłych z warunków realizacji zawartej umowy o świadczenie usług.

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. W szczególności:

  • Masz prawo do zmiany podanych danych podczas rejestracji.
  • Masz prawo do usunięcia wszystkich Twoich danych z serwisu MasterMatch.online®.
  • Masz prawo zażądać ode mnie dostępu do wszystkich Twoich danych i uzyskanie kopi tych danych. Tylko uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne. W przypadku złożenia kolejnych wniosków o przekazanie danych, pobieramy opłatę administracyjną z uwzględnieniem kosztów administracyjnych sporządzenia takiej kopii.
  • Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
  • Masz prawo do przenoszenia Twoich danych.
  • Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  • Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom wspierającym naszą platformę, które w naszym imieniu świadczą czynności operacyjne niezbędnie do realizacji warunków umowy o świadczenie Ci usług przez MasterMatch. Podmioty te są procesorami danych, włączając w to firmy odpowiadające za dostarczenie systemów informatycznych lub prowadzące w naszym imieniu działalność marketingową. Wybieramy podmioty, które mają siedzibę w UE i przetwarzają dane osobowe w UE zgodnie z przepisami RODO.

Przekazywanie danych do państw trzecich

W sytuacjach, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), gwarantujemy, że podobny poziom ochrony jest zapewniony przez wprowadzenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń: